Disclaimer Natuursteen is al sinds 1919 onze passie!

U bent van harte welkom! Bij voorkeur op afspraak.

Vrijdag 12 juli zijn wij vanaf 13.00 uur gesloten i.v.m. een bedrijfsactiviteit.

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Steenhouwerij Fransen en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Steenhouwerij Fransen heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Steenhouwerij Fransen staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Steenhouwerij Fransen aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Steenhouwerij Fransen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Steenhouwerij Fransen garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Steenhouwerij Fransen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Steenhouwerij Fransen internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Steenhouwerij Fransen. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steenhouwerij Fransen, de inhoud van de internetsite van Steenhouwerij Fransen over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Steenhouwerij Fransen en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina